SÆT DIT EGET PRÆG

vi modtager gerne tryksager, du selv har designet og opsat.

Miljøpolitik

BB OFFSET arbejder med fremstilling af tryksager. Vi stræber efter at udføre et solidt stykke arbejde af høj kvalitet til en rimelig pris og indenfor den lovede tidsfrist.

BB OFFSET vil i det daglige arbejde sikre, at miljøbelastningerne fra firmaets aktiviteter minimeres. Arbejdet skal medføre en løbende forbedring på miljøområdet. Som en naturlig fortsættelse af dette har BB OFFSET, udarbejdet følgende miljøpolitik, som dækker hele virksomheden og alle processer:


 • Ved at opretholde et certificeret miljøledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 14001, vil BB OFFSET, sikre en løbende forbedring på miljøområdet og forebyggelse af forurening fra virksomheden.

 • BB OFFSET vil købe, producere og sælge miljøvenlige produkter, som opfylder høje krav til produktsikkerhed og kvalitet.

 • BB OFFSET vil vurdere miljømæssige konsekvenser af nye produkter og processer, inden de tages i brug.

 • Indenfor fornuftige økonomiske rammer, vil BB OFFSET udarbejde og gennemføre handlingsplaner der fortsat vil medvirke til at mindske miljøbelastningen, ved at udnytte energien rigtigt, spare på råvarer og minimere spild.

 • BB OFFSET vil motivere vores medarbejdere på alle niveauer til en miljørigtig adfærd.

 • BB OFFSET overholder naturligvis gældende lovgivning på miljøområdet.


Miljøpolitik er offentlig tilgængelig og udleveres derfor til kunder, underleverandører, miljømyndighed, naboer samt til andre interesserede.

Niels Peter Jensen
Direktør, BB OFFSET


Miljømærkerne

PEFC er et internationalt bæredygtighedsmærke til produkter i træ og papir. Mærket garanterer, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der både er taget hensyn til miljø, biodiversitet og skovbrugernes socioøkonomiske forhold. PEFC Danmarks skovstandard søger at dække alle typer og størrelser af skovejendomme.
Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke for non-food produkter. Det viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Mærket sætter grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i varen.
Blomsten er EUs officielle miljømærke og dermed et af Danmarks to officielle miljømærker til produkter, der ikke er fødevarer. For at opnå Blomsten skal et produkt vurderes ud fra særlige miljøhensyn, som f.eks. energiomkostninger ved produktion, miljøbelastning ved brug og anvendelsen af kemikalier.
Der Blaue Engel (Den Blå Engel) er et tysk miljømærke til produkter, der vurderes ud fra et helhedssyn på miljøbelastningen, fra produktion, under brug og endelig til slut som affald.
EMAS er en frivillig EU-ordning for virksomheder, der har indført miljøstyring
på højt niveau, og som har et godkendt, troværdigt miljøledelsessystem. Formålet med EMAS er at fremme en fortsat forbedring af indsatsen på miljøområdet i industrivirksomheder.

  med posten

  BB OFFSET
  P.O. Pedersensvej 26
  8200 Århus N

  På løbehjul

  gennem kabel

  Tlf. 86 68 23 88
  bboffset@bboffset.dk

  Lyst til kaffe?

  har du en grafisk opgave
  der skal løses, så
  giver vi kaffen.